Weblog

De Zaak Klaas Carel Faber

zondag 01 januari 2017

klaas_faber_1945Lang heeft de stichting geprobeerd de voortvluchtige oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber (Haarlem 1922) alsnog zijn verdiende straf te laten ondergaan. Klaas Carel Faber was een van de laatste nog levende Nederlandse veroordeelde en voortvluchtige oorlogsmisdadigers woonachtig in Duitsland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam hij als SS/SD-er deel aan de mishandeling en de executies van gijzelaars en verzetsmensen in Groningen. Voor zijn daden was hij in juni 1947 door de Bijzondere Rechtspleging ter dood veroordeeld. De straf werd in 1948 omgezet tot levenslang. In 1952 wist hij te ontsnappen uit de Koepelgevangenis van Breda en sindsdien woonde hij in Duitsland. Pogingen van Nederland om de inmiddels tot Duitser genaturaliseerde Faber uitgeleverd te krijgen, waren gestrand. Lees hier zijn levensverhaal. De stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden probeerde of het mogelijk was middels nabestaanden van zijn slachtoffers de zaak opnieuw strafrechtelijk aan te pakken. Na vijf jaar politieke en morele druk en twee weken voordat de rechtbank van Ingolstadt uitspraak zou doen of Faber zijn levenslange straf in een Duitse cel zou moeten uitzitten stierf Faber, op donderdag 24 mei 2012.

Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin antwoordde in de zaak Faber in de  zomer van 2007  op vragen van de Kamerleden Krista Van Velzen (SP), Fred Teeven (VVD) en Aleid Wolsfsen (PvdA) op 14 augustus: "Het is bijzonder te betreuren dat het niet mogelijk is gebleken om K.C. Faber verantwoordingen te laten afleggen voor zijn misdaden." Maar volgens het drietal was dit "de halve waarheid". Zijn ambtenaren hadden gewoon slecht werk afgeleverd. Ook wilden ze dat nabestaanden of de stichting in een eventuele civiele zaak in Nederland financiële steun zouden ontvangen van het ministerie van Justitie.

De Duitse minister van Justitie Sabine Leutheusser-Scharrenberger maakte in 2010 bekend dat ze graag ziet dat Faber zijn straf uitzit. Het Openbaar Ministerie in Zwolle vaardigde in november 2010 een Europees Arrestatiebevel uit tegen Faber waarin Duitsland wordt gevraagd de veroordeelde oorlogsmisdadiger over te dragen aan Nederland. Het nieuwsartikel. De fractievoorzitters van de Tweede Kamer en de negen delegatieleiders van de Nederlandse politieke partijen in het Europees parlement hadden naar aanleiding van deze EAB hun collega´s in de Bondsdag opgeroepen Faber op te sluiten of uit te leveren aan Nederland. Sp'er Emilie Roemer en VVD'er Hans van Baalen gingen met de petitie rond. Het overdragen van Faber aan Nederland werd in mei 2011 door de Duitse justitie afgewezen, omdat Faber inmiddels de Duitse nationaliteit bezit. Als reactie wees het ministerie van Veiligheid en Justitie Justitie op het 'Kaderbesluit EAB'  dat Duitsland verplicht de levenslange gevangenisstraf van Faber in dat geval zelf uit te voeren.

In een Open Brief gepubliceerd in De Pers op 23 april 2008 riepen nabestaanden de leden van de Tweede Kamer al eens stappen te nemen. Open Brief aan de Tweede Kamer

Door  het werk van de Stichting O-O stond sinds 21 april 2009  Klaas-Carel Faber op nummer 5, sinds de zomer van 2010 op nummer 4,  en sinds november 2010 op nummer 3, en sinds 4 september 2011 op nummer één van de lijst van de tien meest gezochte oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog samengesteld door het Simon Wiesenthal Centrum in Jeruzalem. In 2012 zakte Faber naar nummer 2. Op nummer 6 stond oud-SS-er Heinrich Boere, moordenaar van drie verzetsmannen en inmiddels veroordeeld tot levenslang maar nog niet achter de tralies. Hij vluchtte na de oorlog eveneens naar Duitsland en woont in Eschweiler, net over de grens. De derde voortvluchtige oorlogsmisdadiger Siert Bruins heeft in de jaren tachtig vijf jaar gevangen gezeten in Duitsland wegens drievoudige moord tijdens de oorlog. Hij staat nog wel in Nederland gesignaleerd.

Directeur Efraim Zuroff gaf als commentaar: "On the occasion of Holocaust memorial day, I want to call upon the Dutch government to renew its efforts to see to it that Faber and Boere are punished for their crimes. The fact that they were able to escape justice by fleeing from the Netherlands is a travesty of justice that should be corrected as quickly as possible."

De stichting, samen met een camerateam van de actualiteitenrubriek Eenvandaag, zocht in juni 2007 Faber op in Ingolstadt, even ten noorden van München. Dit was de eerste maal dat Faber voor de televisie met zijn verleden werd geconfronteerd. De uitzending van Eenvandaag: www.eenvandaag.nl

Het Britse dagblad The Sun schreef op 5 juli 2010 Nazi executioner strolls in park.

RTL's Editie NL besteedde op 9 september 2010 aandacht aan Faber.

In Pauw & Witteman werd het EAB van Faber op 25 november 2010 besproken.

Bij Russia Today over Westerbork butcher op 27 juni 2011.

Bij Eenvandaag op 5 september 2011 over het bezoek van het Simon Wiesenthal Centrum.

Bij Eenvandaag op 26 mei 2012 met overlijden Klaas Carel Faber.

De foto’s zijn genomen direct na zijn arrestatie in mei 1945 en in zijn huidige woonplaats Ingolstadt in juni 2007