• stichting
    onderzoek oorlogsmisdaden

...onbekende en vergeten oorlogsmisdaden waarbij Nederlanders of in Nederland wonende personen betrokken zijn -als dader of slachtoffer- in de publiciteit brengen en houden...NU OF NOOIT! de allerlaatste nazi's

Voor de actie 'Nu of nooit!' heeft de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden begin 2015 een lijst samengesteld van lieden die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben misdragen, en nog niet zijn veroordeeld en/of gestraft.

Lees meer...