Weblog

De Zaak Frans van Anraat

zondag 01 januari 2017

van_anraatDat aandacht voor oorlogsmisdadigers een enorm belangrijke aanzet voor arrestatie en berechting is, blijkt wel uit de zaak Frans van Anraat. Van 1989 tot 2003 zit deze leverancier van strijdgassen aan alleenheerser Saddam Hoessein onbekommerd in Irak. Officieel zijn de economische misdaden naar Nederlands recht verjaard. Door regelmatig aandacht te vragen voor zijn daden, wat uitmondt in Kamervragen, besluit de Nederlandse minister in 2003 (Van Anraat is dan weer terug in Nederland) of er misschien gekeken kan worden naar "schendingen van internationaal recht". Een jaar later wordt Van Anraat gearresteerd en "medeplichtigheid aan genocide in Irak en medeplichtigheid tot oorlogsmisdrijven in Iran" ten laste gelegd. In mei 2007 is Van Anraat in hoger beroep tot 17 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De Hoge Raad handhaafde op 30 juni 2009 de veroordeling maar verminderde de celstraf tot 16,5 jaar.

Het leven, zijn handel en zijn proces kunt u teruglezen in het boek 'Geen cent spijt.'